Fibernät

Kräver framtiden fiber?

fiber

Ett certifierat nät ligger helt rätt i tiden för att kunna bidra med kvalitet och kompetens vid utbyggnaden av den gryende massmarknaden på FTTH-området (FTTH står för "Fiber To The Home", översatt "fiber till hemmet"). Långdistansnäten är i de flesta fall på plats och områdesnäten är under uppbyggnad, det som nu fattas är anslutningsnäten.

Många undersökningar det idag är samma kostnad att anlägga ett fibernät (100 Mbit/s) som ett kopparbaserat nät med samma prestanda. Ett fibernät, även kallat FTTH-nät, är dessutom den enda nätstruktur som med säkerhet kan erbjuda den kapacitet som dagens och framtidens bredbandstjänster behöver. Affärsmodellen för att få fibernät i bostäderna håller på att stabiliseras och bli konkurrenskraftig. Men det viktigaste av allt är att kunderna kräver mer bandbredd och hastighet än vad som erbjuds med till exempel xDSL-teknik.

De verkligt bredbandskrävande tjänsterna blir allt populärare, däribland HDTV som särskilt kommer att driva upp behovet av bandbredd. Det som saknas idag är ett accessnät byggt med fiber. När det är utbyggt och upptänt med lysande förbindelser kommer vi ha möjlighet att få tjänster som vi idag bara kan drömma om.

ABJ NetCom AB har lång erfarenhet av planering och byggnation av fiberoptiska nät ända fram till slutanvändaren. Vi tar ansvar både för att produkterna håller en hög kvalitet och att den tekniska lösningen är långsiktig.