Vad är bredband

Sitter Du och projekterar eller letar efter en smidig, ekonomisk och framtidssäker lösning?
Kontakta oss så kan vi hjälpa er att ta fram förslag och teknisk lösning!

Begreppet bredband har idag blivit synonymt med tillgång till Internet med hög hastighet. Ursprungligen handlar det om en definition på en teknik för överföring av signaler med stor bandbredd utan någon specifik angivelse av hastigheten.
Det är lite svindlande att tänka sig att den kapacitet många har via sin privata bredbandsanslutning är lika stor som hela Sveriges telefoninät hade på den tiden då telefonledningarna bara användes för att ringa med.

Hur snabb en anslutning ska vara för att få kallas bredband finns det ingen exakt angivelse för. I en IT-infrastrukturutredning som gjordes för några år sedan anges att bredband ska ha en överföringskapacitet på minst två megabit per sekund i båda riktningarna. Men ska man kunna utnyttja alla de bredbandstjänster som finns tillgängliga idag bör man snarare ha minst tio megabit i sitt uttag.
Idag finns det möjlighet att ha anslutning till Internet, ringa och få tv-utsändningar via bredband. Dessa tre funktioner tillsammans kallas ibland även för triple-play. För att kunna få alla tre tjänsterna med god kvalitet krävs att du är ansluten till ett ”riktigt” bredbandsnät, alltså ett nät som är byggt av fiberkabel och/eller kopparkabel kat 5E eller kat 6.
Många fastighetsägare drar sig för att bygga ett nät i egen regi. Man tror att det krävs särskild teknisk kompetens och en stor arbetsinsats.

Därför kan det kännas frestande att skriva på ett avtal där någon annan åtar sig hela paketet, både bygger nätet och förser det med tjänster. I gengäld kräver dessa operatörer ensamrätt under lång tid, upp till 25 år, på att få sälja tjänster i nätet.
Visst får man sitt bredbandsnät, men vad innehåller det? En enda leverantörs tjänsteutbud. En enda leverantörs prissättning och produktutveckling. Och detta under en lång tid framöver.
Men att äga sitt nät behöver inte innebära att man också måste ha kompetensen för att driva det. Allt fler vill ha bredband i sin bostad. Man vill ha tillgång till Internet med samma kapacitet som finns på arbetsplatsen och i skolan. En annan anledning är den snabba utvecklingen på tjänstesidan. För fastighetsägaren finns också flera positiva aspekter med en bredbandsinstallation.

Fastigheten ökar i värde och bostäderna blir attraktivare vid uthyrning/försäljning.
Dessutom finns möjlighet till effektivare förvaltning genom att utnyttja nätet för olika drifts- och övervakningstjänster.