Villa- och lägenhetsnät

Vid installation av villla- och lägenhetsnät så är det bara kopparkablar som gäller, av kategori 5E eller 6. Har du däremot ett fastighetsnät av fiber måste vi installera en konverterare mellan fibernätets avlämningspunkt (routern) och själva villa- eller lägenhetsnätet. Hur villa- eller lägenhetsnätet ska se ut beror på vilka bredbandstjänster du vill kunna använda.

Små trådlösa nätverk för hemmabruk är ganska vanliga idag och är ett alternativ till att dra ett kopparnät i din bostad. Vill du kunna se på tv via bredbandsnätet rekommenderar vi dock att du skaffar fast anslutning.

Innan du anlitar oss behöver du fundera på var du vill ha nätets uttag, för då går installationen snabbt och både dragning och kontaktering blir gjord på ett riktigt sätt. För att kunna utnyttja fler än ett uttag i lägenheten krävs någon form av switch, oftast i form av en router. Switch-uttagen i routern kopplas sedan direkt till respektive dator.

Nedan finner du några olika lösningar på installationen av kablar och utrustning i lägenheten, radhuset eller villan (hämta nedanstående skiss i PDF-format här).