Fiber eller koppar?

Fiber- eller kopparkabel – vad ska man välja? Det är faktiskt inte alltid helt lätt att avgöra. Dels beror det på vilken del av data- eller telenätet som installationen gäller, och dels beror det på hur det ser ut där nätet ska byggas.
 

Fiber – obegränsad kapacitet

Stamnäten är våra "digitala motorvägar", där trafikgenomströmningen är stor och där vi samsas med en mängd trafikanter från olika ställen. Stamnäten består alltid av fiberkabel, och därför bör även ett områdesnät byggas med fiber.

Det går utmärkt att använda fiberkabel i fastigheter så länge installationen avslutas med en fiberkonverterare, eftersom man behöver en kopparanslutning till datorer, telefoner och tv-apparater. Använder man fiberkabel ända fram till slutanvändaren får man maximal prestanda och en hållbar och säker installation. Fiberkablar har lång livslängd och är dessutom miljövänliga.


Koppar – alternativ för fastighetsnät

Koppar är ett alternativ till fiberkabel i fastighetsnätet, så länge avståndet inte överskrider 90 meter från nätets bortersta del till den anslutningspunkt som finns i områdesnätet eller stamnätet. Med dagens teknik är nämligen 100 meter det maximala avståndet för en kopparkabel om man vill ha fullgod prestanda, men eftersom man behöver avsätta några meter kabel att använda till anslutningen (den så kallade "patchningen") är 90 meter ett bra riktmärke.

Väljer man kopparkabel får man ett nyinstallerat kopparnät av kategori (hädanefter förkortat "kat") 5E eller 6, vilka är två olika standarder. Standarden kat 5E är en vidareutveckling av kat 5, men om det redan finns ett nät av kat 5 i fastigheten så behöver man inte byta ut det. Kat 6 däremot har både högre prestanda och ett större användningsområde, som kat 5E klarar lika bra.
 

Kostnadseffektiv fiberlösning

Ericsson AB har utvecklat två fiberkabelsystem, Micronet och Ribbonet, som båda ger stor flexibilitet vid framtida utbyggnation av fiberkapaciteten. En rad finesser med dessa system håller installationstiden och därmed kostnaderna nere: 

• De använder den snabbaste blåsfibertekniken på marknaden.
• En så kallad "förkontakterad kabel" kan användas för en snabbare installation hos slutanvändaren. 
• Antalet skarvpunkter minimeras och minskar därmed tidsåtgången för fibersvetsning.

Först installeras kanalistionen separat, därefter blåser man in fiberkabeln med ett särskilt blåsverktyg (hela 100 meter fiberkabel per sekund). Man kan när som helst blåsa in mer fiberkabel i kanalisationen, och därför behöver man inte installera mer fiberkapacitet än nödvändigt. Man kan alltså anpassa fiberkapaciteten efter det antal användare som är aktuellt vid installationstillfället, och sedan enkelt uppgradera systemet vid behov.
 

Viktigt information vid data- och telenätsinstallation

Anlita alltid en certifierad leverantör som lämnar lång garanti på installationen. Felaktig hantering av kablarna under ett installationsarbete kan leda till problem som kanske märks först långt efter det nätet driftsatts.

För både fiber- och kopparkabel finns instruktioner från tillverkaren hur de får hanteras. Dessa måste ovillkorligen följas, då nätets prestanda kan försämras avsevärt annars.