Gör hemmet elsäkert

Gör hemmet elsäkert för barnen

Elinstallationen och elapparaterna i hemmet är utformade med tanke på vuxna människors användning. Ibland kan barn ha egna idéer om hur exempelvis eluttag och sladdar ska användas. Här följer några tips på hur du kan göra hemmet elsäkrare även för dina barn.
Se till att eluttagen är petskyddade

Uttagen ska ha inbyggda petskydd eller förses med täckplattor över kontakthylsorna när de inte används, så att det blir svårare att komma i beröring med strömmen. Skaffa gärna kontaktskydd som låses fast och hindrar barn att komma åt outnyttjade vägguttag. Tänk också på att kontaktskydda grenuttag och uttag på förlängningssladdar.

Undvik sladdhärvor på golvet barn

Sladdar som ringlar över golvet kan bli oemotståndliga men farliga leksaker. Om isoleringen runtom sladden skadas, till exempel genom att barn klipper i den eller ett sällskapsdjur gnager på den förvandlas sladden snabbt från leksak till dödsfälla. En sladd som delvis slitits loss ur en stickkontakt eller apparat är också farlig. Ett sätt att undvika lösa, långa sladdar är att låta en elektriker installera fler vägguttag.

Gör spisen mindre farlig. Spisen, och det som sker där, brukar locka till sig små barns uppmärksamhet. De flesta modernare spisar har barnskyddsutrustning som till exempel vredspärrar (så att barnet inte kan sätta på en platta), tippskydd, spärr på ugnsluckan och kastrullskydd. Använd dessa skydd och komplettera gärna med en timer eller ett överhettningsskydd ifall barnet i ett obevakat ögonblick skulle lyckas sätta på spisens plattor.
Lämna aldrig lösa sladdar i vägguttaget.

Kvarlämnade sladdar anslutna i vägguttaget blir lätt farliga föremål för barns nyfikenhet. Det gäller även motorvärmarsladden som i stället för att hänga kvar i uttaget bör förvaras i bilen.

Undvik elapparater i barnrummet.

Tänk efter vad som kan vara lockande för ditt barn och var försiktig med att placera elapparater i barnrummet.
Placera sänglampan säkert.

Tänk på att montera sänglampor och sladdar så att barnet inte kan riva ner dem i sömnen eller under lek.
Installera jordfelsbrytare.

Jordfelsbrytaren ger ett bra extra skydd mot elolyckor. Om det uppstår ett fel på en elsladd eller apparat bryter den strömmen på bråkdelen av en sekund. Jordfelsbrytaren hjälper dock inte alltid. Om ditt barn till exempel skulle sticka in föremål i vägguttagets båda hål kan olyckan ändå vara framme.
Undvik lampor som ser ut som leksaker

När du inreder barnets sovrum, undvik lampor som inbjuder till lek. Lampor som ser ut som sagofigurer eller djur bör stå så att barnet inte når dem.
Lär barnen elvett.

Elsäkerheten är livsviktig och kunskapen om den måste hela tiden föras ut till nya generationer elanvändare. Lär därför ditt barn tidigt att respektera elen och dess faror.

Jag är intresserad av att höja elsäkerheten i mitt hem

Intresseanmälan
Namn
Efternamn
Mobilnummer *
Postnummer *
Ort
E-post *
EIO Eltest, ca pris för en normalvilla 3 900:- inkl moms
EIO Garanti
Elarbeten anbud, se olika förslag under tjänster
Data/Telenät, t.ex. ett litet hemmanät