EIO Elkontroll

Som innehavare är du ansvarig för elanläggningen.

Även om du själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Med ”innehavare” menas en person som, genom t ex arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp, disponerar över en egendom.

Genom att teckna ett serviceavtal, EIO Elkontroll, med en lokal EIO-installatör får du professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar.  En överenskommelse om regelbunden service resulterar dessutom i kortare stillestånd, säkrare drift och lägre totalkostnad. Det är alltså även ekonomiska fördelar med att utnyttja EIO Elkontroll.kopplingsdosor

Ditt avtal innehåller följande i en omfattning som du själv bestämmer:

STATUSKONTROLL AV ELANLÄGGNINGEN

Här söker vi efter fel som kan orsaka skada på personer, husdjur, och egendom.

PERIODISK TILLSYN

Här kontrollerar vi att anläggningen fortsätter att uppfylla kraven för god elsäkerhetsteknisk praxis.

FORTLÖPANDE TILLSYN

Här besiktigar vi eller din egen personal regelbundet installationerna och anmäler eventuella brister för åtgärd.

Serviceavtalet, som baseras på dina verkliga behov, innebär att du har någon som kan elanläggningen både utan och innan. Förebyggande arbeten leder till färre fel och avbrott i driften. Och till mindre irritation och utgifter för ”brandkårsutryckningar”.

Att installatören är medlem i EIO innebär extra trygghet. Det betyder att du alltid kan räkna med rätt behörighet och erfarenhet för varje jobb.

EIO är en oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för elinstallatörer. En av våra uppgifter är att utveckla branschen i fråga om kompetens. Vi arbetar också med frågor som rör arbetsmiljö, elsäkerhet, miljö och kvalitet.

Jag är intresserad av att höja elsäkerheten i mitt hem

Intresseanmälan
Namn
Efternamn
Mobilnummer *
Postnummer *
Ort
E-post *
EIO Eltest, ca pris för en normalvilla 3 900:- inkl moms
EIO Garanti
Elarbeten anbud, se olika förslag under tjänster
Data/Telenät, t.ex. ett litet hemmanät